SJEKKLISTEN som rydder unna brandingtabbene

 

Sett av tid til å gå gjennom spørsmålene og til å reflektere og undersøke hvordan dette er gjennomført i businessen din. Tilpass og endre der du ser det trengs. Det er inspirerende å løfte businessen, siden du når resultatene du ønsker raskere. Jeg ønsker deg lykke til og takk for følget!

 

 

 

1. SLAGORDET:

Hva reflekterer det?

Henviser det til hvilken verdi du leverer kunden eller noe som hun ønsker eller har behov for?tick_box

 

 

2. FIRMANAVNET:

Hva utstråler det? Kjenn etter hvilke følelser navnet gir.

Reflekter. Vil en utenforstående assosiere navnet med det du virkelig tilbyr eller står for? tick_box

 

 

 

3. HOVEDBUDSKAPET

Hva er ditt hovedbudskap? Er dette konsekvent og gjennomført som en rød tråd over hele businessen din, i alle ledd og kanaler? tick_box

 

 

4. IMAGE OG KJERNEVEDIER:

Hvilke assosiasjoner og følelser har kunden når hun tenker på dine tjenester eller produkter? Hvilke verdi føler hun at hun får? Er imaget og kjerneverdiene dine godt etablert og gjennomført i all din kommunikasjon og alle kanaler?tick_box

 

 

5. LEGENDEHISTORIE:

Kommuniserer du troverdighet i form av at kunden vet hvorfor du tilbyr akkurat den tjenesten eller det produktet du gjør? Kommer det frem i informasjonen om deg og i ditt engasjement at du er autentisk? Føler man din entusiasme over at det du tilbyr virkelig kan hjelpe tick_box

 

 

6. NISJE:

Er det en naturlig sammenheng mellom det du tilbyr av tjenester eller produkter? Passer alt inn i firmaprofilen din? Eller tilbyr du ”alt mulig”?tick_box

 

 

7. MÅLGRUPPEN:

Kjenner du målgruppen din godt? Bruker du ord og uttrykk som de kjenner seg igjen i? Kommuniserer du med dem på et nært og vennskapelig vis? Ser du for deg en bestemt målgruppen når du kommuniserer, eller snakker du til ”alle”?tick_box

 

 

8. WEBSIDEN:

Er det en rød tråd mellom hovedbudskap, tekster og informasjon? Utstråler bildenebrandet? Utstråler fargene og fontene (bokstavtypene) budskapet og det du tilbyr?tick_box

 

 

9. SOSIALE MEDIER:

Sammenlign ditt firmas Facebookside og webside. Tenk på dine poster og ads. Henger disse kanalene sammen? Er det samme utrykk? Samme hovedbudskap og slagord? Samme bildeuttrykk, fonter og farger? Se punktet over om Websiden.tick_box

 

 

10. BLOGGTEMAER:

Skriver du om ønskene og behovene til målgruppen din? Eller har du en tendens til å la bloggen handle om deg selv? Bruker du ord og uttrykk som de kjenner seg igjen i, slik at deres behov og ønsker blir sett og forstått?tick_box

 

 

 

 

 

MINE BESTE BRANDINGTIPS

 

Branding er en måte å avklare og kommunisere hva som gjør din business unik, annerledes og spesiell, det representerer hva som er autentisk med din personlighet og karakter, din tjeneste eller produkt. Selve essensen innen merkevarebygging er å gi en lovnad om hvem du er og hva du kan utrette. Dette må kommuniseres krystallklart og konsekvent på tvers av alle kanaler, online og offline. Disse verdiene som forbrukeren opplever å få i kontakt med deg, din tjeneste eller produkt, er de mer enn gjerne villige til å betale for, og fortelle videre om. Sist, men ikke minst, blir du godt etablert i nisjen din, og kjent langt utover din målgruppe.

 

 

1. SLAGORD

Det bør reflektere resultatet som kunden din får eller en verdi som hun ønsker seg eller har behov for.

 

 

2. FIRMANAVNET

Navnet trenger ikke si direkte hva du tilbyr eller reflektere verdiene, men det bør gi en assossiasjon til det. Firmanavnet kan reflektere hva du tilbyr, eller du kan bruke ditt eget navn. Bruker du ditt eget navn som firmanavn, har du en viktig oppgave med at ditt navn blir assosiert med dine kjerneverdier, ditt personlige brand. Velger du et fancy navn eller finner opp et, pass på at ordlyden kan gi en assosiasjon til det du tilbyr. Et navn kan gi assosiasjoner til varme, vennlighet, vekst, tekniske ting, etc.

 

 

3. HOVEDBUDSKAPET

Hvis kunden din skulle gjenfortalt kort hvilken verdi du gir henne og resultat hun får hos deg, hva ønsker du at det skal være? Hovedbudskapet bør være tydelig, slik at kunden vet hva man får og hva man kan forvente. Sender du ut forskjellige budskap, ulike signaler og forvirrende beskjeder, bruker du mye lengre tid på å lande kunden.

 

 

4. IMAGE OG KJERNEVEDIER

Imaget gir en lovnad om hvem du er og hva du kan utrette. Samtidig gir imaget til produktet og tjenesten din en følelse kunden vil ha eller dekker et behov som kunden har.

Du må bestemme deg for: Hvilke følelser du vil kunden skal ha når hun tenker på deg, Hvilke assosiasjoner du vil skal dukke opp i hennes bevissthet, Hvilke verdi skal hun få av deg og hvilke resultat skal hun få. Kjerneverdiene er hva du, dine tjenster og produkt står for. Hva vil du stå for? Hva skal brandet ditt utstråle slik at kunden vet hva hun kan forvente, oppleve og få av deg? For eksempel kvalitet, leverer alltid til tidsfrist, engasjement, kreative løsninger, tilstedeværelse, energi og glede, kunnskapskilde.

 

 

5. LEGENDEHISTORIE

Kunden er opptatt av autentisitet, troverdighet og ekte engasjement fra deg. De er opptatt av at du tilbyr den tjenesten eller produktet du gjør fordi du genuint tror på det og muligens selv har erfart hvordan det hjalp deg. Tenk etter hvordan du kan kommunisere hvorfor du gjør dette, hvordan du har tilegnet deg kunnskapen, hva er det fra din bakgrunn som kan relateres? Da skaper du en legendehistorie til brandet ditt som bygger på autentisitet, relasjon til kunden gjennom gjensidig forståelse. Du oppnår empati og lojalitet.

 

 

6. NISJEN

Å spisse nisjen din er en måte å avklare og kommunisere hva som gjør deg unik, annerledes og spesiell. Mange er redd for å gå glipp av salg og nye kunder og tilbyr derfor ”alt”. Dette virker da mot sin hensikt i kommunikasjonen utad og forvirrer kunden. Forvirrede kunder forsvinner. De verken har eller tar seg tid til å finne ut hva du egentlig tilbyr. Det er nesten umulig å kommunisere godt til alle, fordi alle lever med sine egne persepsjoner. Derfor går det ikke an å gjøre alle fornøyd og det heller ikke så gøy og attraktivt å kjøpe noe ”alle” har. Snevre inn og spisse nisjen din så mye du kan. Finn ut hvordan du skiller deg ut fra mengden, hvordan du er unik. Bli tydelig i kommunikasjonen på hva du tilbyr og til hvem.

 

 

7. MÅLGRUPPEN

Definer den type menneske som du brenner for å hjelpe. Egenskaper, drømmer, utfordringer og behov som denne kunden har som får deg så engasjert at du løper ut av døren på morgenkvisten. Beskriv denne målgruppen godt, slik at du kjenner den ut og inn og kan kommunisere på den måten som treffer dem i hjertet.

 

 

8. WEBSIDEN

Websiden er din viktigste kommunikasjon ut til kunden og det er her du generer salg. Derfor er det her brandet virkelig må stråle ut som en rød tråd, med ett tydelig hovedbudskap. Alt må være gjennomført til minste detaljer. Det skal utrolig lite til, før du begynner å sende forvirrede signaler til potensielle kunder, og de færreste tar seg tid til å begynne å analysere hva du gjør og tilbyr. De klikker videre etter 15 sekunder. Sørg for at det en rød tråd mellom hovedbudskap, tekster og informasjon. Bildene bør utstråle brandet, samme bør farger og fonter og logo.

 

 

9. SOSIALE MEDIER

Her ser jeg ofte mange store tabber. Det er altfor ofte at det ikke er noen sammenheng mellom websiden og de sosiale plattformene. Som for eksempel mellom webside og businessfacebooksiden. Det er virkelig skadelig for brandet, da det sender ut veldig forvirrede beskjeder, og kan gi inntrykk av at man er rotete og uprofesjonell. Sammenlign ditt firmas Facebookside og webside. Tenk på dine facebookposter og ads. Hva poster du bilder av på instagramkontoen din som hører til firma ditt? Hva twitrer du om? Har du oppdatert LinkedIn profilen din? Henger disse kanalene sammen? Er det samme utrykk? Samme hovedbudskap og slagord? Samme bildeuttrykk, fonter og farger? Se punktet over om Websiden.

 

 

10. BLOGGTEMAER

Å lese en blogg er en egoistisk handling fra kundens side. De vil lære noe som de har nytte av selv, få dekket et behov, få en god følelse, føle seg sett og forstått. De er interessert i sine behov, ikke i deg. Du bør bruke dine erfaringer og kunnskap når du skriver bloggen, men vinkle det alltid mot målgruppen og snakk direkte til dem, og husk å bruk et personlig og vennskapelig språk. Kunden tenker alltid: ”Hva har dette av verdi for meg?” Ha det i bakhodet, altså verdi for kunden er det du alltid skal gi.

 

 

Jeg ønsker deg masse lykke til med branding av businessen din!

Det er kjempe gøy, så sett i gang og se resultatene vokse!